Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2012           
Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2012           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gornji Petrovci           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci           
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2011           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci           
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo           
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja PINDŽA, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2011           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o malem delu           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor