Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci            
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D)           
Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2016           
Odlok o enkratni zimski denarni pomoči v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Gornji Petrovci            
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso           
Pravilnik o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov Občine Gornji Petrovci            
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor