Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019           
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018           
Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci v 1. volilni enoti – Adrijanci           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci           
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci           
Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Šulinci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor