Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Žetale v letu 2001           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale           
Odlok o izdaji javnega glasila Žetalske novice           
Odlok spremembi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2000           
Odlok o istovetnostnih smibolih Občine Žetale           
Odlok o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje           
Odlok o prazniku Občine Žetale           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovna šola Žetale           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Žetale           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žetale           
Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Žetale za leto 1999           
Poslovnik Nadzornega odbora občine Žetale           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2000           
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žetale           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Žetale           
Odlok o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žetale           
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Žetale           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor