Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2002           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o istovetnostnih simbolih Občine Žetale           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Žetale           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2001           
Sklep o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe Občine Žetale v letu 2001           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2000           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Žetale v letu 2001           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žetale           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor