Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar - marec 2014           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Žetale za leto 2013           
Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec pri OŠ Žetale           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Žetale v letu 2012           
Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2013           
Letni program športa v Občini Žetale za leto 2013           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enktratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne nagrade diplomantom Občine Žetale           
Zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2012           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Žetale           
Odlok o proračunu občine Žetale za leto 2013           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Žetale - Novi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor