Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Žetale           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2017 (Rebalans 2)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žetale           
Statut Občine Žetale (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1)           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žetale           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Žetale v letu 2016           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtec Žetale in rezervaciji v programih predšolske vzgoje v javnih vrtcih           
Sklep o ugotovitvi javnega interesa           
Koncesijski akt za vzpostavitev in upravljanje sistema ogrevanja za Osnovno šolo Žetale           
Obvezna razlaga tretjega odstavka 94. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale           
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Žetale           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale           
Zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2016           
Letni program športa v Občini Žetale za leto 2017           
Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor