Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Naklo           
Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žetale           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Žetale           
Lokalni program za kulturo za obdobje 2019-2022           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Žetale in Občino Videm           
Letni program športa v Občini Žetale za leto 2019           
Zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2018           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe za leto 2019           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Žetale in Občino Majšperk           
Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2019 (Rebalans 1)           
Sklep o spremembi Sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale za volilno leto 2018           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah v občini Žetale           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor