Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega na območju občine Trnovska vas za leto 2003           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Trnovska vas za leto 2003           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine za leto 2002           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trnovska vas           
Sklep o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Trnovske vas za leto 2002           
Odlok o določitvi volilnih enot v občini Trnovska vas           
Sklep o delni povrnitvi volilnih stroškov za redne volitve članov Občinskega sveta in redne volitve župana v letu 2002 v občini Trnovska vas           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Trnovska vas           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Trnovska vas           
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v občini Trnovska vas           
Sklep o določitvi izvajalca javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2001           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu občinske uprave občine Trnovska vas           
Sklep o ceni odvoza, predelave in obdelave komunalnih odpadkov           
Sklep o izvajanju oskrbe s pitno vodo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor