Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o uradnih elektronskih naslovih občinske uprave občine Trnovska vas           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2004           
Pravilnik o delu, nagrajevanju in o povračilih stroškov za glasilo Trnovski zvon           
Sklep o valorizaciji vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje v občini Trnovska vas           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2003           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Trnovska vas v letu 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Trnovska vas           
Sklep o povračilu za priključevanje na kanalsko omrežje v občini Trnovska vas           
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik–Trnovska vas           
Dopolnitev pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trnovska vas           
Obvezno navodilo za izvajanje Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju občine Trnovska vas in sklepa o povračilu za priključevanje na kanalsko omrežje           
Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v občini Trnovska vas           
Cenik o pogrebnih in pokopaliških storitvah           
Sklep o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice           
Dopolnitev pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Trnovska vas           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe v občini Trnovska vas za leto 2003           
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Trnovska vas za leto 2003           
Odlok o proračunu občine Trnovska vas za leto 2003           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor