Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Trnovska vas v letu 2005           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2005           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila »Trnovski zvon«           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2004           
Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Trnovska vas           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trnovska vas           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trnovska vas za leto 2003           
Sklep o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Trnovska vas           
Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2004           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor