Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Trnovska vas v letu 2006           
Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2006           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2005           
Pravilnik o načinu oddajanja, višini uporabnine in načinu plačila uporabe telovadnice Trnovska vas           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Trnovska vas           
Sprememba Poslovnika Nadzornega odbora občine Trnovska vas           
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Trnovska vas           
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna           
Spremembe pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v Občini Trnovska vas           
Sklep o višini prispevka za priključevanje na vodovodno omrežje v Občini Trnovska vas           
Sklep o  financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas           
Sklep o višini prispevka za priključevanje na kanalsko omrežje v Občini Trnovska vas           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2004           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila "Trnovski zvon"           
Odlok o proračunu občine Trnovska vas za leto 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor