Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra parcela št. 1030/19           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2007           
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Trnovska vas            
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Trnovska vas v letu 2007           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Trnovska vas za letp 2006           
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti           
Sklep o imenovanju Odbora za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja           
Odlok o predkupni pravici na območju Občine Trnovska vas           
Poročilo o izidu volitev v občini Trnovska vas za župana občine Trnovska vas in občinski svet občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Sklep o določitvi cene vzgojno - varstvenega programa v vrtcu občine Trnovska vas           
Sklep o potrditvi cene storitve pomoči na domu v občini Trnovska vas           
Sklep o odprtju vrtca pri OŠ Trnovska vas           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2005           
Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Trnovska vas družbi Čisto Mesto Ptuj d.o.o.           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas           
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Trnovska vas za leto 2006           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor