Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju v občini Trnovska vas v obdobju januar - marec 2008           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2008           
Sklep o določitvi cene vzgojno – varstvenega programa v vrtcu občine Trnovska vas           
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije cene vode v občini Trnovska vas           
Dopolnitev odloka o predkupni pravici na območju občine Trnovska vas           
Sklep o nasprotovanju gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO) na območju občine Trnovska vas           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2007           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trnovska vas za leto 2006           
Statut občine Trnovska vas           
Sklep o  imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj           
Pravilnik o plačah, nagradah, povračilih  in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov  delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v občini Trnovska vas           
Poslovnik občinskega sveta občine Trnovska vas           
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Trnovska vas           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Trnovska vas           
Odlok o proračunui občine Trnovska vas za leto 2007           
Sklep o  imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Destrnik - Trnovska vas           
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Trnovska vas za leto 2007           
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu           
Sklep o imenovanju člana uredniškega odbora glasila »Trnovski zvon«           
Sklep o razrešitvi člana uredniškega odbora »Trnovski zvon«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor