Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  na območju občine Trnovska vas za leto 2009           
Sklep o financiranju političnih strank v občini Trnovska vas           
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2009           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2008           
Dopolnitev odloka o predkupni pravici na območju občine Trnovska vas           
Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti občine Trnovska vas           
Občinski program varnosti Občine Trnovska vas           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Trnovska vas           
Sklep o  imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Destrnik - Trnovska vas           
Sklep o oblikovanju tretje skupine vrtca v OŠ Trnovska vas            
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik - Trnovska vas           
Sklep o določitvi cene vzgojno - varstvenega programa v vrtcu občine Trnovska vas           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2007           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v občini Trnovska vas           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v občini Trnovska vas           
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v občini Trnovska vas           
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2008           
Letni izvedbeni program kulturne dejavnosti občine Trnovska vas za leto 2008           
Cenik o pogrebnih in pokopaliških storitvah v občini Trnovska vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor