Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o oddajanju kulturne dvorane Trnovska vas v najem            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2010           
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2010           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Trnovska vas           
Sklep o višini najemnine za telovadnico Trnovska vas           
Pravilnik o oddajanju v najem in višini najemnine za telovadnico Trnovska vas           
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Trnovska vas           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Trnovska vas           
Sklep o uradnih elektronskih naslovih Občinske uprave Občine Trnovska vas           
Sklep o višini najemnine za grobna polja in mrliško vežico           
Sklep o  financiranju političnih strank v občini Trnovska vas           
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas           
Odlok o organizaciji in načinu dela vaških odborov           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2009           
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2009           
Letni izvedbeni program kulturne dejavnosti občine Trnovska vas za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor