Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trnovska vas           
Sklep o imenovanju članov uredniškega odbora javnega glasila »Trnovski zvon«           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila »Trnovski zvon«           
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti           
Sklep o imenovanju Odbora za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja           
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Trnovska vas           
Sklep O določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  na območju občine Trnovska vas za leto 2011           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Trnovska vas           
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2011           
Odlok o spremembah Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2010           
Poročilo o izidu volitev v občini Trnovska vas za župana občine Trnovska vas in občinski svet občine Trnovska vas           
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovske vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas           
Spremembe odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Trnovska vas           
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trnovska vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor