Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o  imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj           
Sklep o določitvi cene vzgojno – varstvenega programa v vrtcu občine Trnovska vas           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  na območju občine Trnovska vas za leto 2012           
Odlok o proračunu občine Trnovska vas za leto 2012           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2011           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas           
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Trnovska vas           
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2011           
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2011           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Trnovska vas           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2010           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Trnovska vas           
Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas           
Odlok o proračunu občine Trnovska vas za leto 2011           
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Trnovska vas za leto 2011           
Sklep o ugotovitvi prenehanja imenovanja za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trnovska vas v Komisijo za sprejem otrok v vrtec pri PŠ Trnovska vas           
Sklep o  imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Destrnik - Trnovska vas           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Trnovska vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor