Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2014           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2013            
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (348) Trnovski Vrh            
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ločič           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (346) Biš           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Biš           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (350) Ločič            
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trnovska vas           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (345) Trnovska vas            
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (347) Bišečki Vrh            
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  na območju Občine Trnovska vas za leto 2014            
Odlok o občinskih cestah v Občini Trnovska vas           
Odlok o občinskih cestah v Občini Trnovska vas - (novo)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trnovska vas            
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas           
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2013           
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2013           
Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas            
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor