Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti za otroke iz občine Trnovska vas            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  na območju Občine Trnovska vas za leto 2015            
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2015           
Sprememba pravilnika o sprejemu otrok v vrtec           
Sklep o imenovanju članov Vaških odborov Občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju članov uredniškega odbora javnega glasila »Trnovski zvon«            
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Trnovska vas           
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe Občine Trnovska vas            
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Trnovska vas            
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije Občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju Odbora za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja Občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju odgovorne urednice javnega glasila »Trnovski zvon«           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trnovska vas            
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2014            
Poročilo o izidu volitev v občini Trnovska vas za župana občine Trnovska vas in občinski svet občine Trnovska vas            
Razglas kandidata za volitve župana občine Trnovska vas, ki bodo v nedeljo 05. oktobra 2014            
Razglas kandidatov za volitve v občinski svet občine Trnovska vas, ki bodo v nedeljo 05. oktobra 2014            
Sklep o določitvi volišč za izvedbo volitev župana in občinskega sveta občine trnovska vas 05. oktobra 2014            
Sklep o določitvi števila podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana občine in člane občinskega sveta Občine Trnovska vas, kadar določa kandidatura za župana ali člane občinskega sveta skupina volivcev na rednih volitvah            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor