Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2015           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trnovska vas - prva in druga obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Trnovska vas - druga obravnava           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2015           
Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas - prva obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Trnovska vas - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Trnovska vas - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi Komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Trnovska vas - druga obravnava           
Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Trnovska vas - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Trnovska vas - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi Komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Trnovska vas - prva obravnava           
Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Trnovska vas - prva obravnava           
Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Trnovska vas v letu 2014           
Predlog Letnega programa športa Občine Trnovska vas za leto 2015           
Predlog Letnega programa kulture Občine Trnovska vas za leto 2015           
Predlog Lokalnega programa za kulturo za obdobje 2015 - 2018 Občine Trnovska vas           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trnovska vas za leto 2014           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Spodnjega Podravja           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor