Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2018           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2018           
Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar – marec 2018           
Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki           
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Trnovska vas           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trnovska vas           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt za rejo živali v Občini Trnovska vas           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2017           
Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Trnovska vas v letu 2016           
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trnovska vas v Komisijo za sprejem otrok v vrtec pri PŠ Trnovska vas           
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2016           
Statut Občine Trnovska vas           
Poslovnik Občinskega sveta Trnovska vas           
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2017           
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2017           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Bišečki vrh           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2017           
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Trnovska vas za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor