Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju januar-marec 2019           
Poročilo O izidu volitev v Občini Trnovska vas za župana Občine Trnovska vas in občinski svet občine Trnovska vas 18. novembra 2018           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine trnovska vas za leto 2018           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Trnovska vas           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Trnovska vas            
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Trnovska vas           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2018           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Trnovska vas           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trnovska vas           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trnovska vas            
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trnovska vas           
Dodatek k Sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Destrnik – Trnovska vas med novo nastale Občine Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas           
Poslovnik Občinskega sveta občine Trnovska vas           
Statut Občine Trnovska vas           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za objekt za rejo živali v Občini Trnovska vas           
Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trnovska vas, prve spremembe in dopolnitve           
Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2018           
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor