Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2019           
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas           
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2019           
Lokalni program za kulturo za obdobje 2019 - 2022           
Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino DESTRNIK  in Občino TRNOVSKA VAS           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu socialne oskrbe na območju Občine Trnovska vas           
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Trnovska vas za leto 2019           
Sklep o razrešitvi člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Trnovska vas.           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Trnovska vas           
Sklep o višini grobnine in višini cene za uporabo mrliške vežice           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trnovska vas           
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe Občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti           
Sklep o višini ekonomske cene vrtca pri PŠ Trnovska vas            
Sklep o imenovanju Odbora za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja Občine Trnovska vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju članov Vaških odborov Občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Trnovska vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor