Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva Škofja Loka           
Dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990, programska zasnova za rekonstrukcijo ceste R 314 v Škofji Loki           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o reji in registraciji psov ter reji drugih živali           
Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314, odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700, odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka           
Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti           
Program priprave programskih zasnov in lokacijskega načrta za cesto R-319-1110 obvoznica Škofja Loka           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja           
Statutarni sklep Občine Škofja Loka           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Petra Kavčiča           
Program priprave programskih zasnov in zazidalnega načrta obrtne cone Trata, v delu ureditvnega območja P1-2 – Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja           
Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka           
Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1995           
Sklep o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Škofja Loka za leto 1996           
Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije           
Odlok o razglasitvi Rdečega znamenja v Smrečju pri Crngrobu in stavbe na Mestnem trgu 31 v Škofji Loki za kulturni in zgodovinski spomenik           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor