Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra            
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks           
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2005           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2002           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Spremembe programa priprave sprememb in dopolnitev programskih zasnov ter priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2004           
Odlok o o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra .            
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi           
Program priprave sprememb in dopolnitev programskih zasnov ter priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje           
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1)           
Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2004           
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o plačevanju takse za obremenjevanje vode           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor