Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks           
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2006           
Sklep o ocenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2006           
Program priprave Prostorskega reda Občine Škofja Loka           
Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka           
Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri           
Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone na Trati           
Popravek           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o dopolnitvah zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje »pod Plevno«           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2005           
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone na Trati           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta »Za Kamnitnikom« (ŠKL – SE 01) v Škofji Loki           
Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo)           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor