Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki           
Odlok o gledaliških uprizoritvah Škofjeloškega pasijona – Processio Locopolitana v Škofji Loki v letih 2009, 2015 in 2021           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka           
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka           
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I - 1. faza           
Razpis ponovnih volitev župana Občine Škofja Loka na voliščih št. 1. Krajevna skupnost Godešič, št. 7. Gasilski dom Gosteče in št. 17. Osnovna šola Lenart           
Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Volbenka na Logu nad Škofjo Loko za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Lenarta, Sv. Lenart za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Tomaža v Brodeh v Poljanski dolini za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2007           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kamnitnik II           
Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev primarnega vodovoda Trata–Reteče           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor