Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2009           
Sklep o cenah najemnin za zemljišča za leto 2009           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo Škofja Loka           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2008           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev zbirnega kanala Trata           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Puštal           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki           
Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Godešič           
Sklep o upoštevanju najprimernejše rešitve za gabaritno preoblikovanje treh stavb na Cankarjevem trgu v starem mestnem jedru Škofje Loke           
Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za pozidavo Benetke vis-a-vis           
Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestno povezavo Podlubnik–Vincarje           
Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Škofja Loka           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje I – 1. faza           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofja Loka-Mesto           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor