Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta vzhodni del nekdanje vojašnice           
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2010           
Sklep o cenah najemnin za zemljišča za leto 2010           
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2010           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2009           
Odlok o javni gasilski službi v Občini Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Škofja Loka           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o koncesiji za izvajanje programa za predšolske otroke           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II           
Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev osnovne plače           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2009           
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor