Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2014           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2016           
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v obdobju januar–marec 2016           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofja Loka           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Reteče – EUP RE 01/03           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka           
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi spomenika padlim talcem za Kamnitnikom za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Sklep o pristopu Občine Škofja Loka k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov            
Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode           
Pravilnik o obročnem plačilu komunalnega prispevka           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015            
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škofja Loka           
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči           
Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015–2020           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Avtentična razlaga priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka            
Avtentična razlaga 108. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor