Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Reteče, ki so bile 18. novembra 2018 in naknadnih volitev, ki so bile 02. decembra 2018           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Stara Loka - Podlubnik, ki so bile 18. novembra 2018, in ponovnih volitev, ki so bile 02. decembra 2018           
Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitveh za župana, ki so bile 18. novembra in 2. decembra 2018           
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo o izdu volitev članov sveta krajevne skupnosti Sv. duh, ki so bile 18. novembra 2018           
Poročilo o izdu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Godešič, ki so bile 18. novembra 2018           
Poročilo o izdu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Log, ki so bile 18. novembra 2018           
Poročilo o izdu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Zminec, ki so bile 18. novembra 2018           
Poročilo o izdu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018           
Poročilo o izdu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Lenart - Luša, ki so bile 18. novembra 2018           
Poročilo o izdu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Trata, ki so bile 18. novembra 2018           
Poročilo o izdu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Kamnitnik, ki so bile 18. novembra 2018           
Poročilo o izdu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Bukovica - Bukovščica, ki so bile 18. novembra 2018           
Poročilo o izdu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Škofja Loka - mesto, ki so bile 18. novembra 2018           
Razpis ponovnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Stara Loka - Podlubnik, 6. volilna enota           
Razpis naknadnih volitev v svet krajevne skupnosti Reteče - Gorenja vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 02 – FILC)           
Odlok o oglaševanju           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Livada Žovšče« v Škofji Loki           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor