Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 26. 11. 1995 za uvedbo prispevka za območje Občine Dobrepolje           
Sklep o uvedbi prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest za območje Občine Dobrepolje           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje” v Kompoljah           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest za območje Občine Dobrepolje           
Odlok o uvedbi agromelioracijskih del na območju Strug, ki zajema 10 vasi: Rapljevo, Podtabor, Pri cerkvi, Tržič, Lipa, Paka, Kolenča vas, Potiskavec, Četež, Tisovec; in na območju Bruhanje vasi, v skupni izmeri 105 ha 9 a 54 m˛           
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine Dobrepolje           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje           
Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje           
Sklep o soglasju k odredbi o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje           
Odlok o proračunu občine Dobrepolje za leto 1995           
Statut Občine Dobrepolje           
Sklep o razvrstitvi ceste Pri Cerkvi–Podtabor med lokalne ceste           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje za leto 1995           
Statutarni sklep o pečatu Občine Dobrepolje           
Statutarni sklep o začasni organizaciji in delovnem področju skupne občinske uprave Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje           
Statutarni sklep           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor