Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo  posebnega samoprispevka za vasi Kolenča vas, Mala vas, Paka, Podpeč, Ponikve, Predstruge, Rapljevo, Tisovec, Tržič in Videm           
Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje  modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju  Občine Dobrepolje           
Odlok o prenehanju uporabe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Grosuplje na območju  Občine Dobrepolje           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje           
Sklep o ukinitvi sklepa o vrednosti točke za ugotovitev  vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo  na območju Občine Dobrepolje           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ciciban Kompolje v Kompoljah           
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju  Občine Dobrepolje           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1997           
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje           
Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek  oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin  dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1996           
Odlok o določitvi pomožnih objektov           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 1997           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje  za leto 1996           
Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor