Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi: Cesta,  Kompolje, Mala vas, Podgora, Podgorica,  Ponikve, Podtabor in Rapljevo           
Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka  za financiranje modernizacije lokalnih  in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta  za stanovanjsko območje Predstruge           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 1999           
Poročilo o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta občine Dobrepolje           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja  na Vidmu           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov  v Občini Dobrepolje           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta  za novo obrtno cono Predstruge           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine  Dobrepolje za leto 1998           
Odlok o določitvi datuma praznika Občine Dobrepolje           
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih  za Občino Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobrepolje           
Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov           
Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do 2000 dopolnjen 1996 leta           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1997           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1996           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje           
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor