Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi: Bruhanja vas, Cesta, Hočevje, Lipa, Paka, Podgorica, Podtabor, Pri cerkvi, in Videm           
Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje za leto 2000           
Odlok o spremembi meje med naseljema Rapljevo in Vrbovec           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1999           
Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone Predstruge  v Občini Dobrepolje           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o denarnih pomočeh v Občini Dobrepolje           
Odlok o občinskih upravnih taksah           
Popravek           
Sklep o povečanju programa priprave otrok na vstop v OŠ in JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik           
Odlok o zaključnem računu proračuna  Občine Dobrepolje za leto 1998           
Statut Občine Dobrepolje           
Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine  Dobrepolje, ki jih bo v skladu s sprejetimi  planskimi akti Občine Dobrepolje sprejel Občinski svet občine Dobrepolje           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1999           
Sklep o dopolnitvi sklepa javne razgrnitve osnutka  zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in osnutka dela ureditvenega  načrta Predstruge           
Sklep o določitvi cene programa vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja           
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor