Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2003           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovne šole Dobrepolje           
Odlok o ustanovitvi in o izdajanju občinskega glasila           
Poročilo o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta občine Dobrepolje           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča  v Občini Dobrepolje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2002           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje           
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem           
Odlok o spremembi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine  Dobrepolje za leto 2001           
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih  storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Pravilnik o sofinancirnju izvajalcev letnega programa  športa iz javnih sredstev na lokalni ravni  v Občini Dobrepolje           
Odlok o dimnikarski službi na območju  Občine Dobrepolje           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor