Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dobrepolje           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2004           
Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu  in občinskem redarstvu v Občini Dobrepolje           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila  za uporabo stavbnih zemljišč  v Občini Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč           
Pravilnik za sofinanciranje programov za ohranjanje  in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2003           
Odlok o predkupni pravici Občine Dobrepolje           
Sklep o javni razgrnitvi (2) spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001           
Sklep o pooblastitvi Javnega komunalnega podjetja Grosuplje           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o javni razgrnitvi spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta Predstruge           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2003           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrepolje           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta  za stanovanjsko območje Predstruge in dela  ureditvenega načrta Predstruge, dopolnitev  v letu 2003           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb  in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje  za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor