Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2007           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2005           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje (skrajšani postopek)           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobrepolje           
Poročilo o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2004           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2003           
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Dobrepolje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2006           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje           
Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Dobrepolje           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami           
Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu           
Odlok o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje           
Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Dobrepolje           
Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje  v Občini Dobrepolje           
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Dobrepolje           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Dobrepolje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor