Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Dobrepolje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2006           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje           
Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2007           
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrepolje           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Dopolnjen program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2007           
Obvezno razlago Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge           
Obvezna razlaga 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001           
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor