Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje/4           
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Dobrepolje           
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2008           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje           
Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor