Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2011           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje           
Poročilo o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje           
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Dobrepolje           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrepolje           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2010           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2009           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje«           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja obrtne cone Predstruge           
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor