Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2013           
Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Dobrepolje           
Preklic Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za potrebe kmetije Grm, Mala vas (parc. št. 152/1 (del), 153/0 (del), 155/0 (del) in 158/0, (vse) k.o. 1797 Zdenska vas)           
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za potrebe kmetije Grm, Mala vas (parc. št. 152/1 (del), 153/0 (del), 155/0 (del) in 158/0, (vse) k.o. 1797 Zdenska vas)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (uradno prečiščeno besedilo)           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrepolje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2010           
Popravek Odloka o spremembi meje območja naselja Kompolje in naselja Podgora           
Odlok o spremembi meje območja naselja Kompolje in naselja Podgora           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2012           
Sklep o soglasju k višini cene socialnovarstvene storitve pomoči na domu           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor