Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar-marec 2014           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013            
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«            
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2012           
Sklep o prekvalifikaciji stanovanj v Občini Dobrepolje           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve«           
Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Ponikve           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013            
Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Dobrepolje            
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje           
Cenik storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dobrepolje           
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«           
Tehnični popravek Sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Sklep o soglasju k postavitvi obore za rejo divjadi           
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011           
Pravilnik o oddajanju prostorov organizacijam ali ustanovam, ki delujejo v okviru javne mreže za opravljanje zdravstvene ali socialne dejavnosti na podlagi koncesije           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (prečiščeno besedilo s popravki 2013)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor