Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2015            
Poročilo o izidu volitev za župana (2. krog) Občine Dobrepolje           
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v najem           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Poročilo o izidu volitev za župana (1. krog) in članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014           
Popravek Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje           
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2014 v Občini Dobrepolje           
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda »Zdravstveni dom Grosuplje«           
Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote v Občini Dobrepolje«           
Cenik čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014           
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje            
Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki            
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje            
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v obdobju april–maj 2014            
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dobrepolje           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o soglasju k postavitvi obore za rejo divjadi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor