Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2016           
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2016           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov ter naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2015           
Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrepolje           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje           
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči            
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020           
Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2015           
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2013           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v obdobju april-junij 2015            
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje            
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Dobrepolje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor