Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017           
Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje           
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2014           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2017           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas«           
Cenik čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje           
Odlok o subvencijah cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2016           
Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup nepremičnin na območju Občine Dobrepolje po katerih potekajo kategorizirane ceste           
Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje           
Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki           
Popravek Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Dobrepolje           
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2016           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor