Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje           
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dobrepolje           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020           
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017           
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2015           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dobrepolje           
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2016           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrepolje           
Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor