Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2018 v Občini Dobrepolje           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu           
Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018           
Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoči družini na domu           
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Dobrepolje           
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017           
Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območju Občine Dobrepolje           
Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje           
Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje            
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)           
Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor