Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2019           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana občinskega sveta           
Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Dobrepolje           
Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Dobrepolje s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev za župana Občine Dobrepolje           
Sklep o potrditvi mandatov članicam in članom Občinskega sveta Občine Dobrepolje           
Sklep o imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana           
Sklep o predčasnem prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Dobrepolje           
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Dobrepolje s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v Občinski svet Občine Dobrepolje           
Poročilo o izidu volitev za župana in volitev v občinski svet v Občini Dobrepolje, 18. novembra 2018           
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2018 v Občini Dobrepolje           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu           
Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018           
Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoči družini na domu           
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Dobrepolje           
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017           
Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območju Občine Dobrepolje           
Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor