Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II           
Odlok o začasni organizaciji in delovnih področjih Občinske uprave občine Krško           
Odredba o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za IV. trimesečje 1995           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Krško)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin           
Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Spodnji Grič II           
Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona MDB Leskovec           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 1994           
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1995           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah           
Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavu in številu članov sveta za varstvo pravic najemnikov           
Začasni statutarni akt občine Krško           
Odlok o ureditvenem načrtu Pokopališče Krško           
Odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor